شرکت بازرگانی میلاد

 

نماینده انحصاری اِندو در ایران 

 

میلاد معرف بهترین ها

شرکت بازرگانی میلاد نمایندگی انحصاری اندو ژاپن در ایران

Koroku Endo

مدیریت کارخانه اندو

بالانسر های فنری اندو ژاپن

Spring Balancer Series

بالانسر فنری اندو تناژ پایین EK Series

0.5kg to 1.5 kg

بالانسر فنری اندو تناژ استاندارد EWF Series

4.5kh to 120kg

بالانسر فنری اندو تناژ پایین ERP Series

0.3kg to 2kg

بالانسر فنری اندو تناژ سنگین ETP Series

120kg to 200kg

بالانسر فنری اندو تناژ متوسط EW Series

1kg – 5kg

بالانسر فنری اندو ELF Series

1.5kg to 70kg

بالانسر فنری اندو تناژ استاندارد EWS Series

1.5kg to 7kg

بالانسر فنری اندو RSB Series

9kg to 40kg

بالانسرهای بادی اندو ژاپن

Air Balancer Series

بالانسر بادی اندو MS

Hoisting capacity 270kg

بالانسر بادی اندو Kensui

Hoisting capacity 70kg

بالانسر بادی اندو MS-A

Hoisting capacity 270kg

بالانسر بادی اندو BC1

Hoisting capacity 140kg

بالانسر بادی اندو MS-ATC

Hoisting capacity 140kg

بالانسر بادی اندو BC2

Hoisting Capacity 140kg

بالانسر بادی اندو MSD

Hoisting capacity 90kg

بالانسر بادی اندو ABC

Hoisting capacity 85kg

جرثقیل های بادی زنجیری اندو ژاپن

ENDO Chain Type Air Hoist

جرثقیل بادی زنجیری اندو AT

Rated load 60-120kg

جرثقیل بادی زنجیری اندو ATC

Rated load 60-125 kg

جرثقیل بادی زنجیری اندو EHL-TS

Rated load 250-3000kg

جرثقیل بادی زنجیری اندو EHL-TW

Rated load 1000-6000kg

جرثقیل های بادی سیم بکسلی اندو ژاپن

ENDO Wire Rope Type Air Hoist

جرثقیل بادی سیم بکسلی اندو EHW

Rated load 60-120kg

جرثقیل بادی سیم بکسلی اندو EHW-R

Rated load 60-120kg

جرثقیل بادی سیم بکسلی اندو AH

Rated load 160-250kg

ترولی های اندو ژاپن

ENDO Trolley

ترولی های بادی اندو
ترولی های ساده اندو

Specification

ENDO  Spring Blancer

 

اطلاعات فنی

بالانسرهای فنری اندو

Type Model Capacity(kg) Stroke(m) Cable dia(mm) Mass(kg)
Light capacity EK-00 0.5- 1.5 0.5 2.0 0.2
Light capacity EK-0 0.5- 1.5 1.0 3.0 0.5
Light capacity ERP-06E 0.3- 0.6 1.5 2.0 0.4
Light capacity ERP-1E 0.5- 1.0 1.5 2.0 0.4
Light capacity ERP-2E 1.0- 2.0 1.5 2.0 0.4
Standard EW -3 1.0- 3.0 1.3 3.0 1.4
Standard EW-5 2.5- 5.0 1.3 3.0 1.5
Standard EWS-3 1.5- 3.0 1.3 3.0 1.9
Standard EWS-5 3.0- 5.0 1.3 3.0 2.1
Standard EWS-7 5.0- 7.0 1.3 3.0 2.1
Standard EWS-9 4.5- 9.0 1.3 4.0 3.5
Standard EWF-15 9.0- 15.0 1.3 4.0 3.8
Standard EWF-22 15.0- 22.0 1.5 4.76 7.3
Standard EWF-30 22.0- 30.0 1.5 4.76 7.7
Standard EWF-40 30.0- 40.0 1.5 4.76 9.7
Standard EWF-50 40.0- 50.0 1.5 4.76 10.1
Standard EWF-60 50.0- 60.0 1.5 4.76 11.1
Standard EWF-70 60.0- 70.0 1.5 4.76 11.4
Large capacity EWF-90 70.0- 90.0 2.0 4.76 21.9
Large capacity EWF-105 85.0- 105.0 2.0.4.76 24.0
Large capacity EWF-120 100.0- 120.0 2.0 4.76 27.5
Large capacity ETP-14 120.0- 140.0 1.2 6.0 24.1
Large capacity ETP-15 140.0- 170.0 1.2 6.0 28.7
Large capacity ETP-16 170.0- 200.0 1.2 6.0 29.7
Long stroke ELF-3 1.5- 3.0 2.5 3.0 4.6
Long stroke ELF-5 3.0- 5.0 2.5 3.0 4.8
Long stroke ELF-9 5.0- 9.0 2.5 3.0 5.4
Long stroke ELF-15 9.0- 15.0 2.5 4.76 10.0
Long stroke ELF-22 15.0- 22.0 2.5 4.76 10.2
Long stroke ELF-30 22.0- 30.0 2.5 4.76 11.0
Long stroke ELF-40 30.0- 40.0 2.5 4.76 14.0
Long stroke ELF-50 40.0- 50.0 2.5 4.76 14.5
Long stroke ELF-60 50.0- 60.0 2.5 4.76 17.1
Long stroke ELF-70 60.0- 70.0 2.5 4.76 18.0
With Ratchet RSB-15 9.0- 15.0 1.5 5.0 7.4
With Ratchet RSB-22 15.0- 22.0 1.5 5.0 7.7
With Ratchet RSB-30 22.0- 30.0 1.5 5.0 8.1
With Ratchet RSB-40 30.0- 40.0 1.5 5.0 8.5
With cable snap back prevention device EWA-15 9.0- 15.0 1.3 4.0 4.7
With cable snap back prevention device EWA-22 15.0- 22.0 1.5 4.76 8.9
With cable snap back prevention device EWA-30 22.0- 30.0 1.5 4.76 9.3
With cable snap back prevention device EWA-40 30.0- 40.0 1.5 4.76 11.9
With cable snap back prevention device EWA-50 40.0- 50.0 1.5 4.76 12.3
With cable snap back prevention device EWA-60 50.0- 60.0 1.5 4.76 13.3
With cable snap back prevention device EWA-70 60.0- 70.0 1.5 4.76 13.6
With brake system EWF-3B 1.5- 3.0 1.3 3.0 4.7
With brake system EWF-5B 3.0- 5.0 1.3 3.0 8.9
With brake system EWF-7B 5.0- 7.0 1.3 3.0 9.3
Air tool balancer ATB-0 0.5- 1.5 1.3 6.3 1.58
Air tool balancer ATB-1 1.5- 3.0 1.3 6.3 1.66
Air tool balancer ATB-2 3.0- 5.0 1.3 3.6 1.73
Tool hose balancer THB-15 0.5- 1.5 1.3 8.5 1.9
Tool hose balancer THB-25 1.5- 2.5 1.3 8.5 2.0
Tool hose balancer THB-35 2.5- 3.5 1.3 8.5 2.1
Tool hose balancer THB-50 3.5- 5.0 1.3 8.5 2.1
Tool hose balancer THB-65 5.0- 6.5 1.3 8.5 2.2

Specification

ENDO  Air hoist

 

اطلاعات فنی

جرثقیل های بادی اندو

ENDO Load Chain Series AT / ATC / EHL / EHLK / EHV

جرثقیل های بادی زنجیری اندو

Model Rated Load(t) Stroke(m) Air presssure Mpa Lifting speed m/min Air consomption m3/min Chain size*fall Air inlet Mass(kg)
AT-60K/AT-60K-5 60kg 3 0.4/0.5/0.6 16.5/20/23.5 0.52/0.67/0.85 4*1 Rc 3/8 12.3(13)
ATC-60K/ATC-60K-5 60kg 2 0.4/0.5/0.6 14.0/17.05/20.0 0.52/0.67/0.85 4*1 Rc 3/8 14.3
AT-125K/AT125K-5 125kg 3 0.4/0.5/0.6 10.0/12.0/14.5 0.55/0.71/0.9 4*1 Rc 3/8 12.5(13.2)
ACT-125K/ACT-125K-5 125kg 2 0.4/0.5/0.6 6.5/10.5/12.0 0.42/0.55/0.65 4*1 Rc 3/8 14.5
EHL-025TS 250kg 3 0.4/0.5/0.6 12.0/16.0/18.0 0.9/1.3/1.6 6.3*1 Rp 1/2 20.0
EHL-049TS 490kg 3 0.4/0.5/0.6 7.5/9.0/10.5 0.95/1.3/1.65 6.3*1 Rp 1/2 20.0
EHL-05TS 500kg 3 0.4/0.5/0.6 7.5/9.0/10.5 0.95/1.3/1.65 6.3*1 Rp 1/2 20.0
EHL-1TW 1 3 0.4/0.5/0.6 3.7/4.5/5.2 0.95/1.3/1.65 6.3*2 Rp 1/2 26.0
EHL-1TS 1 3 0.4/0.5/0.6 4.0/5.2/6.0 1.0/1.4/1.8 7.1*1 Rp 1/2 34.0
EHL-2TW 2 3 0.4/0.5/0.6 2.0/2.6/3.0 1.0/1.4/1.8 7.1*2 Rp1 /2 42.0
EHL-3TS 3 3 0.4/0.5/0.6 2.0/2.6/3.0 1.75/2.47/3.14 12.5*1 Rp 3/4 79.0
EHL-6TW 6 3 0.4/0.5/0.6 1.0/1.3/1.5 1.75/2.47/3.14 12.5*2 Rp 3/4 101.0
EHLK-1TS 1 3 0.4/0.5/0.6 3.3/4.3/5.3 1.3/1.4/1.5 7.1*1 Rp 1/2 38.0
EHLK-2TW 2 3 0.4/0.5/0.6 1.6/2.1/2.6 1.3/1.4/1.5 7.1*2 Rp 1/2 46.0
EHV25SP 250kg 3 0.4/0.5/0.6 12.0/16.0/18.0 0.9/1.3/1.6 6.3*1 Rp 1/2 23.0
EHV49SP 490kg 3 0.4/0.5/0.6 7.5/9.0/10.5 0.95/1.3/1.65 6.3*1 Rp 1/2 23.0
EHV50SP 500kg 3 0.4/0.5/0.6 7.5/9.0/10.5 0.95/1.3/1.65 6.3*1 Rp 1/2 23.0
EHV100WP 1 3 0.4/0.5/0.6 3.7/4.5/5.2 0.95/1.3/1.65 6.3*1 Rp 1/2 29.0

برای اطلاعات بیشتر با شرکت بازرگانی میلاد نماینده انحصاری اندو ژاپن در ایران تماس بگیرید

ENDO Wire Rope Series EHW /AH

 جرثقیل های بادی سیم بکسلی اندو

Model Rated Load(t) Stroke(m) Air presssure Mpa Lifting speed m/min Air consomption m3/min Air inlet Mass(kg)
EHW-60 60 1.9 0.4/0.5/0.6 18.5/22.5/26 0.55/0.7/0.88 R 3/8 9.2
EHW-60R 60 1.9 0.4/0.5/0.6 18.5/22.5/26 0.55/0.7/0.88 Rc 3/8 9.5
EHW-120 120 1.9 0.4/0.5/0.6 11/13.5/16 0.59/0.75/0.93 R 3/8 9.4
EHW-120R 120 1.9 0.4/0.5/0.6 11/13.5/16 0.59/0.75/0.93 Rc 3/8 9.7
AH-250R-120R 160/200/250 2.5 0.4/0.5/0.6 9/10/11 0.75/0.92/1.1 Rc 1/2 18.2

برای اطلاعات بیشتر با شرکت بازرگانی میلاد نماینده انحصاری اندو ژاپن در ایران تماس بگیرید

Specification

ENDO Air Motor Trolley

اطلاعات فنی

ترولی های بادی اندو

 ENDO Air Motor Trolley MTH

ترولی های بادی اندو

Model Rated Load(t) Air presssure Mpa Travelling speed m/min Air consomption m3/min Available rail width(mm) min.radius for curve(mm) Air inlet Mass(kg)
MTH-1T-5 1 0.4/0.5/0.6 20/25/28 0.55/0.6/0.65 75/100-125 3500/800 RC ½ 35
MTH-2T-5 2 0.4/0.5/0.6 16/17/18 1.05/1.3/1.6 125-150 1000 RC ½ 63
MTH-6.3T 63 0.4/0.5/0.6 17/18/19 1.05/1.3/1.6 150-175-190 2500 RC ¾ 127

برای اطلاعات بیشتر با شرکت بازرگانی میلاد نماینده انحصاری اندو ژاپن در ایران تماس بگیرید